Viktigheten av lover

Vi mennesker har en tendens til å mislike lover, fordi vi føler at de begrenser oss, og at de setter urimelige krav på oss. Hvorvidt det er riktig eller ikke kan være en gyldig diskusjon, og det er utvilsomt visse lover som kan føles litt harde. Men det er samtidig liten tvil om at vi behøver et fungerende lovverk. Vi hadde kapitulert uten, selv om visse tror det kan være bra for oss. Men det er en grunn til at anarkister ikke har lyktes å skape et bærekraftig samfunn.

Det som lov gir mer enn noe annet, eller i det minste bør, er å gi likhet for alle. Det er hele poenget med et lovverk, gitt at man har et fungerende samfunn rundt det. Det betyr at det ikke skal ha noe å si om man vasker toaletter eller er Erna Solberg. Du skal få den samme straffen som statsministeren i Norge, om du har gjort brutt loven på lik måte. Og i mange land fungerer det slik. Den svenske kongen fikk jo til og med en fartsbot, noe som om du skulle fortelle det til mennesker fra andre deler av verden, ville virke som en umulighet. I mange tilfeller er det et system som fungerer, men som dog ikke er uten sine feil.

Det er jo opp til oss, innbyggerne, å gjøre noe med. Det er vi som kan kreve forandring, ingen kommer til å gi oss det. Selv om vi i Norge tross alt har det ganske bra. Det er begrenset hva vi kan klage på, sammenlignet med andre land i verden. Det har jo ikke vært en smidig reise for oss heller, men vi har vært heldige som lever i et slikt system som vi gjør. Staten garanterer deg hjelp om du trenger det, til advokat, om du ikke har råd selv. Det er ikke snaut bare det.