Merkelige lover

Det er ingen tvil om at vi som et samfunn behøver lover. Vi har dessverre vist oss til å være en rase som hadde falt totalt sammen uten et eller annet form for lovverk. I områder hvor man ikke har hatt en stat, så har man faktisk skapt sine egne lovverk for å holde kontroll på området. Det er dog noe som kan føre til visse lover som føles helt merkelige for noen, og som er vanskelige å forstå. I Albania så har man en samling av regler, lover og skikker som heter Kanun. En av lovene der er om man har gjester i huset, og rører maten etter at man har sagt takk for maten, så blir idømt en bot! Ganske rart egentlig, men det har og hadde vel sitt formål det også.

En annen som er ganske rar er at i delstaten Wyoming så må man ha kunstverk i sin bygning om det er verdt over 100 000 dollar. Så om man eier et hus med en slik verdi så må man faktisk bruke minst en prosent av den summen til innkjøp av kunst til huset. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er fortsatt en ganske rar lov. Og at den er i Wyoming av alle steder gjør den enda rarere. I en region i Australia så får man ikke eie mer enn 50 kilo poteter til enhver tid, og myndigheter har faktisk lov til å stoppe bilen din for å undersøke om du har poteter eller ikke!

En ting som er veldig merkelig er at du kan ikke spyle toalettet etter klokken 10 på kvelden i Sveits. Det er fordi det blir ansett som støyforurensing, noe som er rett og slett rart. Spørsmålet er da hvordan man skal takle et slikt problem, og om det gjelder folk i leilighet bare, eller også de som lever i enebolig? I Singapore er tyggegummi ulovlig, med mindre du kan bevise at den har en terapeutisk verdi. Hvordan en kan bevise det? Vel, man kan dra til legen for å få bevis. En gøyal lov, og kanskje en farlig en, er i Skottland. Der er man lovpålagt å la en fremmed bruke toalettet, om han banker på og spør. I tillegg så er det en lov i Skottland som sier at man ikke får ha undertøy på seg under kilten. Det svarer det spørsmålet. Og om man har det, så blir man dømt til en bot på to øl! Moro og rart samtidig.

Det er ulovlig å glemme bursdagen til din kone i Samoa, og du må også huske å gi henne en gave. Som om man ikke hadde nok press på seg fra før av. Det siste vi skal nevne er en lov i Salem i USA som sier at det er ulovlig å sove naken sammen med sin ektefelle! Det er noe som stiller flere spørsmål, men la oss trygt anta at det er ikke noe som folk egentlig følger. Det ville i hvert fall ikke funket for de aller fleste av oss. Hvilken lov er din favoritt?