Hvordan skjer lovendringer i Norge?

Noe vi kan være sikre på er at det skjer en rekke lovendringer hvert eneste år i Norge. I tillegg lages en rekke nye lover hvert år også, i denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan dette skjer.

Hva er en lov?

For å vite hvordan lovendringer skjer i Norge, så må man vite hva en lov er. Det er et påbud eller et forbud som befolkningen må ta stilling til.

Lovendringer i Norge

Det som er sikkert er at lovgivningen i Norge har en rekke lover som er ganske utdaterte. Dette er lover som jobbes med å endres. Det er ikke alltid disse har prioritet, men det er viktig å si ifra om det er noe du mener er feil.

Forslag

For at en lovendring skal finne sted så må det komme et forslag. Dette kan gjøres av stortingsrepresentanter, men det kan også gjøres av regjeringen. Det vanligste er at det kommer fra regjeringen. Etter at forslaget er kommet vil det relevante departementet vurdere alle sider av endringen og deretter komme med innvendinger. Deretter vil forslaget bli sendt til Stortinget.

Høringer

Noe som er vanlig er at det skjer en rekke høringer, slik at de som skal vedta eller avvise lovendringen kan få ta stilling til om de er for eller imot. Dette gjøres av ulike komiteer. Informasjon blir innhentet og formidlet videre.

Partier jobber ulikt

De fleste partier vil gå utfra sitt eget partiprogram og hva de mener er best for velgerne deres. Dette gjøres på ulike måter av ulike partier.

Debatt

De ulike partiene vil ha muligheten til å gå inn i en debatt for eller imot lovendringen.

Stemning

Når alle som vil snakke har fått snakket vil forslaget gå til avstemming, eller votering som det heter på Stortinget og deretter vil loven bli vedtatt eller avvist.