Gamle og rare lover i Norge

Vi har pratet om andre land i våre andre artikler, og hvor rare visse lover er der. Og det finnes jo virkelige rare ting man kan bli straffet for rundt om i verden, men ikke tro at vi i Norge er så mye bedre. Vi har noen lover som enda gjelder, men som ikke blir håndhevet. Noen av de er faktisk ikke så gamle heller. Som blant annet på 70-tallet da skateboard kom til Norge, og det ble innført forbud mot det i 1976. Fordi man hadde hørt om store skader i andre land, og det var bråkete og det var noe som ungdommer drev med. Forbudet har jo blitt hevet senere, men det er ganske interessant.

En ting som også er verdt å vite at jøder var ulovlige i Norge helt frem til 1851. Utlendinger generelt likte man ikke, men spesielt jøder, jesuitter og munker var utestengt faktisk! Jesuittene hadde forbudet hengende over seg helt frem til 1956. En lov de fleste muligens er klare over er at det finnes et forbud mot salg av alkohol på kvelden. Det betyr at butikker ikke kan selge etter klokken 18.00 på hverdager og klokken 15.00 på helger og helligdager. Prostenten kan høyst være på 4,7 prosent. Poenget er ikke helt klart egentlig, da folk kan bare kjøpe mer alkohol, som de kan spare på .

Selv om det er ulovlig å selge på svartebørsen i Norge siden 2007, så finnes det faktisk ingen straff for det. Det eneste man kan gjøre er å kreve pengene tilbake, men ellers så finnes det faktisk ingen strafferamme. En annen ting som er ganske interessant er likestillingsloven. Den skal jo definitivt ikke være kjønnsdiskriminerende og skal stille både kvinner og menn likt. Men i den første paragrafen står det at man tar “sikte på å bedre kvinners stilling”. Det er en ganske ironisk setning, om ikke annet, selv om man kanskje forstår poenget med det.

På 1900-tallet så var det en lov som sa at sex mellom to menn var like ille som dyresex, og kunne bli straffet med fengsel opptil 1 år. Det er litt morsomt at man ikke pratet om kvinner her, siden man bruker ordet “handkjøn” i paragrafen. Alt dette er, eller har vært, norske lover, og det er interessant å se hvordan samfunnet utvikler seg. Vi bør i hvert fall unngå å gjøre narr av andre land, da vi ikke er så mye bedre selv her i Norge. Men folk har jo uansett en tendens til å se hvordan andre gjør det, og retter ikke like mye kritikk mot seg selv.

Visste du om disse lovene, og i så fall, hvilke lover synes du er utrolig merkelige av de vi har her i Norge?