Advokatfirma Kvåle ANS

M.N.A.

Firmaet

I dag består advokatkontoret av en advokat, en advokatfullmektig og en sekretær.

Advokat Øyvind Kvåle (1951)
Cand. jur. 1978
Spesialfag:
· Kommunalrett
· Ekspropriasjons- og bygningsrett

Juridisk konsulent hos fylkesmannen i Oppland 1979-82
Politifullmektig ved Gudbrandsdal politikammer 1982.
Politifullmektig ved Vest-Oppland politikammer 1983-84
Dommerfullmektig ved Hardanger sorenskriverembete 1984-86
Advokatbevilling 1984
Egen praksis 1986

Advokat Sturla Nødtvedt (1981)

Spesialfag:
- Selskapsrett
- Fordypning aksjeselskapsrett
- Skatterett
- International business contracts an negotiations

Mastergrad i rettsvitenskap 2012

Advokatfullmektig: Advokatane Kvåle og Skeie ANS fra august 2012
Advokatfullmektig: Advokatfirma Kvåle ANS fra januar 2013
Advokat: Advokatfirma Kvåle ANS fra desember 2016

Sekretær Elin Vassnes (1952)
Praksis fra bank og trygdekontor.
Sekretær ved kontoret fra 1994


 

Advokatfirma
Kvåle ANS
M.N.A.


Sandvenvegen 43
5600 Norheimsund
 
Telefon: 56 55 12 77
Telefaks: 56 55 19 63

Copyrights (C) 2007 Advokatfirma Kvåle ANS. Developed by Okapi AS. Designed by JP.